Bekämpar arbetslöshet i fattiga samhällen.

Natural Balance, företaget bakom Wonderbag har etablerat fabriker i fattiga samhällen och utbildat distributionsteam. Fler jobb har skapats och de anställda erhåller rättvisa löner som hjälper till att lindra arbetslösheten i de fattigaste samhällena.

 
afrika2
 
 

Wonderbag statistik – snabbfakta och siffror


Antal bagar Mer än 600.000 i Sydafrika
Kol – ton per bag
per bag
1 ton per bag, per år

Besparingar i kol varierar mellan olika länder, men våra tester visar att i utvecklingsländer, där kol är det dominerande bränslet för matlagning har Wonderbag potential att spara över 1 ton kol per bag.

Antal räddade träd 1,7 per bag, per år

Våra tester i Rwanda visar att genom att använda Wonderbag minskar användningen av ved och träkol med över 60%, vilket motsvarar 1,7 träd per familj, per år.

Vattenbesparing 156 liter per bag, per år

Mängden är baserad på en familj som enbart använder bagen en gång per vecka för matlagning av bönor så detta är en försiktig siffra.

Bränslebesparing 30% el
60% träkol / ved

Elbesparing baseras på certifierade mättester för koldioxidkonton. Kol och vedbesparingarna bygger på pilottester i Rwanda med forskare från Oxford.

Arbeten skapade 1 jobb per varje 1000 väskor

I Sydafrika skapades över 2.000 arbetstillfällen för att kunna få distribuera 2 miljoner Wonderbags – detta inkluderar tillverkning, distribution, försäljning, marknadsföring, promotion, datainsamling och forskningsjobb. Stor potential för ökande mängd arbetstillfällen i takt med att bagen får större spridning

”Our current users in the townships of South Africa are overjoyed with the improvements their Wonderbag is making in their lives.”

Sarah Collins, Wonderbag grundare