11047920_10152805402604331_3840995090049864550_n
 

Användning av Wonderbag minskar CO2-utsläppen.

Vi lever i en värld som desperat behöver sänka koldioxidutsläppen. Wonderbag är en av nycklarna. Med hjälp av matlagning i Wonderbag sänks en familjs förbrukning av bränslen som el, gas, fotogen och trä. Regelbunden användning kan minska CO2-utsläppen med 0,5 kol ton per hushåll och år. Det är lika mycket som produceras av en liten bil var fjärde månad.

car_infographic_0
 

Sänkt bränsleåtgång lindrar fattigdom.

Genom att minska bränslekostnaderna med upp till 30%, förändrar Wonderbag livet för familjer som lever i fattigdom. Dessa energibesparingar kan leda till en bättre livskvalitet för en familj, bättre utbildning för barnen eller extra pengar för att investera i inkomstgenererande insatser.
 

 

MILJÖ

  ½ ton kol sparas
per hem och år

 

FATTIGDOM

  Wonderbag kan spara
30% i bränsle per familj

 

ARBETSLÖSHET

  Wonderbag kan
skapa tusentals jobb