Utvecklingsländenas utmaningar

Prisetforenmaltid

 
I utvecklingsländerna innebär det grundläggande behovet att föda en familj enorma utmaningar. Basfödan kräver långa tillagningstider men det finns liten tillgång till energi och vatten. Matlagning tar lång tid och sker över öppen eld med kol eller ved som bränsle, vilket medför inandning av giftig rök.

Alltför små inkomster till inköp av träkol resulterar i skövling av träd i närheten av samhällen, vilket på sikt innebär avskogning av större områden. Detta leder till att vedsökningen måste ske allt längre bort från hemmen, ofta 5 – 10 km bort.

Det är främst kvinnorna som gör detta slitsamma och tidskrävande jobb. Men även unga flickor måste hjälpa till och tas då ofta ur skolan. Inte sällan blir de utsatta för våld.

Fattigdomen kommer inte att upphöra och utvecklingen kommer inte att gå framåt om kvinnorna ska fortsätta att ägna 4 – 6 timmar om dagen till matlagning och flickorna inte får möjlighet att gå i skolan.

Wonderbagen utvecklades för att lindra de sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av dessa omständigheter.

 

Wonderbags positiva effekt

wonderbageffekt

 
Wonderbag sparar energi, vatten och tid, helt enkelt genom att göra matlagningen effektivare. Bränsle och vattenanvändning minskas med 60% eller mer.

Att ägna mindre tid med matlagning över öppen eld innebär minskad risk för inandning av rök samt minskad risk för brännskador, särskilt för barn. Detta ger en förbättrad hälsa och välfärd för familjerna.

Kvinnorna får mer tid över att ta hand om sin familj och kan till exempel jobba utanför hemmet och få en inkomst. Flickorna kommer tillbaka i skolan och behöver bara hjälpa till att samla ved en gång i veckan. Utökade resurser innebär att mindre pengar spenderas på bränsle och att mindre tid läggs på att hämta ved och vatten.

Minskad förbrukning av ved och träkol minskar inte bara koldioxidutsläppen, utan ökar också chanserna för att insatser som återplantering av skog ska lyckas.

En Wonderbag i ett hem är bra för det hushållet. Men det behövs en hel by, region, ja ett helt land med Wonderbagar för att stoppa den kollektiva avskogningen, förstörelsen av ekosystemet för att förbättra välfärden för alla.

 

 

Små insatser – stora vinster.

  • Minskar CO2-utsläppen
  • Sparar hushållens pengar och minskar därigenom fattigdomen
  • Minskar avskogning eftersom inte lika mycket ved behövs för matlagning
  • Minskar giftiga ångor vilket innebär mindre andningsproblem och andra sjukdomar, särskilt hos barn
  • Sparar värdefullt vatten. Maten tillagas tätt försluten vilket minskar avdunstningen
  • Sparar på mat. 20% av all basföda i Afrika bränns, på grund av att tillagningen sker över öppen eld eller på okontrollerbara spisar. I en Wonderbag kan mat inte brännas vid