År 2008 drabbades Sydafrika av flera elavbrott

Sarah var som många andra frustrerade över sina halvlagade mat. Hon mindes hur hennes mormor hade klätt in sina kokkärl med kuddar för att isolera och hålla maten kokande efter att spisen stängts av. Så hon provade… och det fungerade! Sarahs tankar vandrade till de miljontals familjer i utvecklingsländer som tillagar sin mat genom att bränna fotogen, paraffin eller trä. Hemmen blir förorenade av den giftiga röken, miljön blir ohälsosam att vistas i med allvarliga sjukdomar som följd. Även bostadsbränder och olyckor där barn är inblandade är vanliga.

”Efter den natten bestämde jag mig för att ”Nu är det dags!”, säger Sarah.”

wstory2Sarahs goda vän, Moshy Mathe, sydde upp prototypen till Wonderbag. Vid laboratorietester visade det sig att mat som värmdes upp till kokpunkten under bara några minuter på spisenoch sedan överfördes till påsen fortsatte tillagas i upp till 12 timmar. Det har tagit fem år av fast beslutsamhet, och stor envishet för att ta Wonderbag dit den är idag. Att nå ut och få spridning av produkten. En smart och energigisparande bag som gynnar både människor och miljö.
Moshy Mathe – sydde den första prototypen 2008.

 

Hur Wonderbag påverkar vår värld

Wonderbagen sparar energi, vatten och tid, genom att göra matlagningen effektivare – i såväl i fattiga utvecklingsländer som i rika industrialiserade länder. I utvecklingsländer innebär det grundläggande behovet att föda en familj enorma utmaningar. Maten kräver långa tillagningstider samtidigt som tillgången till ”ren” energi och vatten i hemmen är begränsad.

Eftersom möjligheten att köpa bränsle på grund av fattigdom är begränsat huggs träden ner vilket resulterar i avskogning av samhällen. Det leder i sin tur till att avstånden till veden blir allt längre. Att samla ved är en uppgift för flickorna och kvinnorna i familjen. Flickorna måste ofta sluta skolan för att hjälpa till och bidra i hemarbetet. En vanlig dag kan man gå i flera timmar för att leta efter ved för att sen bära hem den tunga veden. Ett slitsamt arbete som tar mycket kraft och tid. Den stora tids- och energibesparingen med Wonderbag gör skillnad. I Sarahs start-up projekt, med stöd av Microsoft och Unilever, gick varje såld Wonderbag till något utvecklingsland. I dagsläget finns det över 100000-tals Wonderbag i Afrikanska länder.

 

team-sarah

“Our current users in the townships of South Africa are overjoyed with the improvements their Wonderbag is making in their lives.”

Sarah Collins, Wonderbag founder

 

Wonderbags grundare Sarah Collins

Sarah Collins växte upp på östkusten i Sydafrika. Sarah har en bakgrund inom social utveckling och har en stor passion för miljön och dess bevarande. Efter att ha tillbringat 10 år i Botswana, återvände hon till Sydafrika i början av 2 000-talet. Sarah insåg vikten av att bekämpa fattigdom på ”gräsrotsnivå” och tillbringade 5 år med organisationen NGO Lovelife där hon skapade ett miljöinriktat ledarskapsprogram för ungdomar som fick namnet ”Take Back the Future”.