Det är helt enkelt bra för affärerna att vara en del av en framtid med låga koldioxidutsläpp.

Koldioxidmarknaden ger en metod för finansiering av icke-förorenande teknik och metoder i utvecklingsländer. Den använder industriländernas rikedom för att hjälpa utvecklingsländerna. Om ett projekt visar att det minskar utsläppet av växthusgaser och tillförlitligt mäter denna mängd så kan antalet ton reducerat utsläpp av CO2 säljas som ”koldioxidkrediter”, utsläppsrätter.

Vi bildar Wonderbag Partnership med företag som vill minska sina CO2-utsläpp och samtidigt lindra fattigdomen och skapa sysselsättning. Vi hjälper företag att uppfylla sitt samhällsansvar och sina miljöambitioner. Ett samarbete med Wonderbag förbättrar era gröna meriter! Bland företag som samarbetar med Wonderbag internationellt märks redan idag företag som Unilever och Microsoft.

hand-vikt2

För att försäkra köpare om att utsläppsrätter är korrekt uppmätta har det inrättats ett antal standardiseringsorgan eller ”regulatorer”. Standardiseringsorgan som Verified Carbon Standard (VCS) och Gold Standard (GS) är två av dessa. Krediter som godkänts av dessa organ kallas Frivillig utsläppsminskningar eller VERs.

“Companies recognise the value of minimising their environmental footprint.
It’s good for the world and it’s a strong contributor to long-term financial success.”

Sarah Collins, Wonderbag founder

Att minska CO2-utsläppen

Vi lever i en värld som är i desperat behov av att minsak utsläppen av koldioxid.

Varje Wonderbag hjälper miljön genom att minska en familjs förbrukning av bränslen som el, gas, fotogen och trä. Forskning visar att när familjer använder ett Wonderbag regelbundet, kan det minska CO2-utsläppen med 0,5 ton kol per hem och år. Det är lika mycket som produceras av en liten bil var fjärde månad.